Մկրտչյան Լիլիթ Սերյոժայի

Մկրտչյան Լիլիթ

ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

Հայոց պատմության և հասարակագիտության ամբիոն

Պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ 

Կրթություն
2005 – 2012 թթ. ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի Հայոց պատմության ամբիոնի հայցորդ
2002 – 2004 թթ. ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի մագիստրատուրա, 
1998 – 2002 թթ. ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետ, բակալավրիատ

Գիտական աստիճան
Պատմական գիտությունների թեկնածու (2012)
Դոցենտ (2015)
Գիտական թեմա` «Կրթական վերափոխումների գործընթացը Հայաստանի Հանրապետությունում 1991-2005 թթ.» , ՀՀ ԳԱ Պատմության ինստիտուտ

Աշխատանքային փորձ

2018թ-ից ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի Հայոց պատմության և հասարակագիտության ամբիոնի դասախոս
2012 թ-ից ԵՊՀ Պատմության ֆակուլտետի դասախոս
2010 – 2011 թթ. Ֆինանսաբանկային քոլեջ-հիմնադրամում որպես պատմության դասախոս
2010 – 2011 թթ. Հայ ասպետ մանկապատանեկան կրթադաստիարակչական հեռուստահաղորդում-հիմնադրամում պատմության փորձագետ
2008 – 2009 թթ. ԵՊՀ Պատմության ֆակուլտետի դասախոս համատեղության կարգով
2007 թ-ից ԵՊՀ Պատմության ֆակուլտետի դեկանի օգնական
2006 – 2012 թթ. ԵՊՀ Պատմության ֆակուլտետի համաշխարհային պատմության ամբիոնի ավագ լաբորանտ
2004 – 2006 թթ. ԵՊՀ Պատմության ֆակուլտետի դեկանատում որպես գործավար
2002 – 2004 թթ. Կոտայքի մարզի Սոլակ գյուղի միջն. դպրոցում պատմության ուսուցչուհի 

Կարդացվող դասընթացներ
Նոր և Նորագույն դարերի պատմություն
Դեմոկրատիայի պատմություն
Քաղաքակրթությունների պատմության գենդերային դիսկուրսը
Քաղաքացիական հասարակության կայացումը
Համաշխարհային պատմության հիմնահարցեր

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Նորագույն դարերի պատմություն, կրթության կառավարում, քաղաքացիական հասարակություն

Լեզուներ
ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն