Փիրումյան Անուշ Արարատի

Փիրումյան Անուշ

ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

Հայոց պատմության և հասարակագիտության ամբիոն 

Կրթություն՝                       

1999-2009թթ.  Երևանի թիվ 136 միջն.դպրոց

 2009-2013       Երևանի Պետական  Համալսարան,                                      

                         Փիլիսոփայության և Հոգեբանության

                         Ֆակուլտետ (բակալավր)

2013-2015       Երևանի Պետական Համալսարան,                                      

                        Փիլիսոփայության և Հոգեբանության

                        Ֆակուլտետ (մագիստրատուրա)

2015-առ այսօր  Երևանի Պետական Համալսարան,                                      

                           Փիլիսոփայության և Հոգեբանության

                          Ֆակուլտետ (ասպիրանտուրա)

Աշխատանքային փորձ

2018թ-ից ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի Հայոց պատմության և հասարակագիտության ամբիոնի դասախոս

Համակարգչային հմտություններ՝ 

MS Office (Word, Excel, Access), Internet explorer

Լեզուներ՝  Հայերեն(գերազանց), անգլերեն(գերազանց),

                      ռուսերեն (լավ),գերմաներեն (բառարանով)