Պողոսյան Կարինե Պողոսի

Պողոսյան Կարինե Պողոսի

Կրթությունը
1993-1998Երևանի պետական համալսարան

Մասնագիտությունը
Հայոց լեզու և գրականություն

Որակավորումը
հայոց լեզվի և գրականության ուսուցիչ

Աշխատանքային գործունեությունը ԵՊՀ Իմ-ում
01.09.1998

Լեզուներ
Ռուսերեն, ֆրանսերեն

Ընտանեկան դրությունը
Ամուսնացած է

Գիտական աստիճանը և կոչումը
բան.գ.թ.21.03.2012

Ատենախոսության թեման
Փավստոս Բուզանդի “Պատմություն Հայոց” երկի լեզուն
(բառապաշարային և քերականական իրողություններ)

Գիտական հետազոտությունների շրջանակը
Ժամանակակից հայոց լեզու, հայոց լեզվի պատմություն, հայոց լեզվի …