Սարուխանյան Մուշեղ Լևոնի

Սարուխանյան Մուշեղ Լևոնի

Կրթությունը
1990-1995Երևանի պետական համալսարան

Մասնագիտությունը
Հայոց լեզու և գրականություն

Որակավորումը
բանասեր, հայոց լեզվի և գրականության ուսուցիչ

Աշխատանքային գործունեությունը ԵՊՀ Իմ-ում
01.04.1998

Լեզուներ
Ռուսերեն, ֆրանսերեն

Ընտանեկան դրությունը
Ամուսնացած է

Գիտական աստիճանը և կոչումը
բան.գ.թ.12.06.2011

Ատենախոսության թեման
Գուրգեն Մահարու “Այրվող այգեստաններ” վեպը քննադատության գնահատմամբ

Գիտական հետազոտությունների շրջանակը
Ցեղասպանության արձագանքները հայ գրականության մեջ