Սիմոնյան Էդիտա Սպարտակի

Սիմոնյան Էդիտա Սպարտակի

Կրթությունը
2000 – 2004 ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ
2004-2006Երևանի պետական համալսարան

Մասնագիտությունը
Մանկավարժություն և հոգեբանություն
Հոգեբանություն

Որակավորումը
մանկավարժության և հոգեբանության բակալավր
հոգեբանության մագիստրոս

Աշխատանքային գործունեությունը ԵՊՀ Իմ-ում
01.09.2014

Լեզուներ
Ռուսերեն, անգլերեն

Ընտանեկան դրությունը
Ամուսնացած է