Թումանյան Լուսինե Վիլիկի

Թումանյան Լուսինե Վիլիկի

Կրթությունը
1990-1995Երևանի պետական համալսարան

Մասնագիտությունը
Հայոց լեզու և գրականություն

Որակավորումը
հայոց լեզվի և գրականության ուսուցիչ

Աշխատանքային գործունեությունը ԵՊՀ Իմ-ում
01.11.1995

Լեզուներ
Ռուսերեն, ֆրանսերեն

Ընտանեկան դրությունը
Ամուսնացած է

Գիտական աստիճանը և կոչումը
բան.գ.թ. 22.08.2008

Ատենախոսության թեման
Ստ. Նազարյանը և 19-րդ դարի գրական աշխարհաբարի հարցերը

Գիտական հետազոտությունների շրջանակը
Ժամանակակից հայոց լեզու, հայոց լեզվի պատմություն