Վանեսյան Արթուր Հենրիկի

Վանեսյան Արթուր Հենրիկի

Կրթությունը
2006-2009 ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա

Մասնագիտությունը
Հանրային կառավարում

Որակավորումը
Հանրային կառավարման մագիստրոս

Աշխատանքային գործունեությունը ԵՊՀ Իմ-ում
02.09.2013

Լեզուներ
Ռուսերեն, անգլերեն

Ընտանեկան դրությունը
Ամուսնացած է