Yerevan State University Ijevan Branch

(Հայերեն) Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի ուսանողական խորհրդի նախագահի ընտրություն