Yerevan State University Ijevan Branch

(Հայերեն) ԵՊՀ ԻՄ ուսանողական գիտական ընկերությունը հրավիրում է ընդլայնված նիստ