Yerevan State University Ijevan Branch

(Հայերեն) Մասնաճյուղում ներկայացվեց ինստիտուցիոնալ կարողությունների ինքնավերլուծության զեկույցը