Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Կրթաթոշակների հնարավորություն Էրազմուս Մունդուսի Գործողություն 2-ի ծրագրերի ներքո

Էրազմուս Մունդուսի Գործողություն 2-ի որոշ ծրագրեր բաց են դիմելու համար:

Գործողություն 2-ի ծրագրերը իրենցից ներկայացնում են համագործակցություն եվրոպական և երրորդ երկրի բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների միջև և առաջարկում են շարժունության կրթաթոշակներ բոլոր կրթական մակարդակներում (բակալավր, մագիստրատուրա, ասպիրանտուրա, հետդոկտորական մակարդակ, այդ թվում` համալսարանի աշխատակիցների փոխանակում):

Հայաստանի քաղաքացիների մասնակցության համար բաց ծրագրերի ցանկը հետևյալն է`

Ծրագրի անվանումը Ծրագրի վեբկայքը Վերջնաժամկետ

1. ALRAKIS II

www.alrakis2.eu Փակ է դիմումների համար

2. EUROEAST

www.euroeast.polito.it Հունվարի 12, 2015 թ.

3. BACKIS

www.wbackis.univ-montp2.fr/backis-project Դիմումների ընդունումը կսկսվի 2014 թ. նոյեմբերին

4. IANUS I

www.ianus.uaic.ro Դիմումներ չեն ընդունվի

5. IANUS II

www.ianus.uaic.ro/ianusII Դիմումների ընդունումը կիրականացվի 2014 թ. նոյեմբերի 3-ից 2015 թ. հունվարի 20-ը

6. MID

www.utu.fi/en/sites/mid/Pages/home.aspx Դեկտեմբերի 2, 2014 թ.

7. WEBB

www.unibo.it/WEBB/default.htm Հունվարի 15, 2014 թ.

8. EMINENCE I

www.mundus.amu.edu.pl/EMINENCE/ Փակ է դիմումների համար

9. EMINENCE II

www.mundus.amu.edu.pl/EMINENCEII/ Փակ է դիմումների համար

10. TEMPO

www.tempo.fa.utl.pt Փակ է դիմումների համար

11. ELECTRA

www.electra-project.eu Փակ է դիմումների համար

12. ACTIVE

www.active.meil.pw.edu.pl Դիմումների ընդունումը կսկսվի 2014 թ. նոյեմբերի 1-ին 

13. EFFORT

www.erasmusmunduseffort.teithe.gr Դիմումների ընդունումը կիրականացվի 2014 թ. նոյեմբերի 15-ից 2014 թ. դեկտեմբերի 31-ը

14. EMBER

www.ember.us.es Փակ է դիմումների համար

15. HERMES

www.erasmusmundus-hermes.uoa.gr Դեկտեմբերի 5, 2014 թ.

16. HUMERIA

www.humeria.eu Դեկտեմբերի 23, 2014 թ.

17. INFINITY

www.infinity.fa.ulisboa.pt Դիմումների ընդունումը կիրականացվի 2014 թ. նոյեմբերի 20-ից 2015 թ. հունվարի 31-ը

18. MEDEA

www.ema2-medea.com Դեկտեմբերի 15, 2014 թ.

Աղբյուրը` erasmusplus.am