Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Մայրության և գեղեցկության տոնին նվիրված միջոցառում

2014թ. ապրիլի 7-ին՝ ժամը 14:30-ին, ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի նիստերի դահլիճում տեղի կունենա Մայրության և գեղեցկության տոնին նվիրված ուսանողական միջոցառում:

Սիրով հրավիրում ենք բոլորին:

ԵՊՀ ԻՄ-ի ուսանողական խորհուրդ