Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

– Բարև Ձեզ, ե՞րբ է սկսվելու և մինչև ե՞րբ է տևելու ԵՊՀ ԻՄ-ի հեռակա ուսուցման համակարգի՝ 2018-19 ուստարվա I կիսամյակի քննաշրջանը: Գայանե

– Բարև Ձեզ, Հեռակա ուսուցման՝ 2018-2019 ուսումնական տարվա 1-ին կիսամյակի քննաշրջանն անցկացվելու է 2019թ. հունվարի 21-ից մինչև փետրվարի 16-ը 
ժամանակահատվածում:

Ուսումնամեթոդական վարչություն