Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

– Ի՞նչ քննություններ պետք է հանձնել «Ռուսաց լեզու և գրականություն» մասնագիտության ընդունելության համար:  Աննա  

– «Ռուսաց լեզու և գրականություն» կրթական ծրագրով ընդունելության համար

անհրաժեշտ է հանձնել ՌԼ(գ) և ՀԼԳ(գ): Միայն վճարովի կարգավիճակի համար 
ՀԼԳ(գ)**-ն կարող է փոխանցվել ատեստատից, եթե, իհարկե, մրցույթ չկա:  

 

Ուսումնամեթոդական վարչություն