Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

– Ե՞րբ կարող ենք դիմել ԵՊՀ ԻՄ-ի «Ընդհանուր մանկավարժություն» մասնագիտության հեռակա ուսուցմամբ մագիստրատուրայի ընդունելության համար: Հասմիկ

– «Ընդհանուր մանկավարժություն» մասնագիտության հեռակա ուսուցման
մագիստրատուրայի փաստաթղթերի ընդունելությունը կատարվելու է ս.թ. սեպտեմբերի 10-ից։

Ուսումնամեթոդական վարչություն