Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Որդիս ԵՊՀ ԻՄ շրջանավարտ է, այժմ ծառայում է Հայոց բանակում: Ցանկանում եմ իմանալ, թե արդյոք մասնաճյուղը կարող է միջնորդագիր ուղարկել զորամաս, որպեսզի նա մեկ օրով գա՝ դիպլոմն ստանալու: Արմինե

ԵՊՀ ԻՄ տնօրենի իրավախորհրդատու Ա. Հովհաննիսյան

Հարգելի’ Արմինե,
Մասնաճյուղը չի կարող միջնորդագիր ուղարկել, քանի որ ԵՊՀ ԻՄ ներքին կարգապահական կանոնակարգով և այլ իրավական ակտերով դա նախատեսված չէ: Սակայն Ձեր որդին կարող է ներկայանալ իր զինվորական արձակուրդի ընթացքում կամ լիազորագրով որևէ մեկին իրավունք վերապահել՝ դիպլոմն ստանալու:

___________________________________________________________________