Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Ես ԵՊՀ ԻՄ շրջանավարտ եմ: Ցանկանում եմ իմանալ, թե դիպլոմի հետ կարո՞ղ եմ ատեստատն էլ ստանալ: Մերուժան

Ուսումնամեթոդական վարչության պետ  Ա. Դավթյան

Հարգելի՛ Մերուժան,
Ուսումնամեթոդական վարչությունից դիպլոմի հետ կարող եք ստանալ նաև նախկին կրթության վերաբերյալ փաստաթուղթը (ատեստատ, դիպլոմ):

___________________________________________________________________