Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Ցանկանում եմ իմանալ, թե երբ է սկսվելու լուծարքային շրջանը: Դավիթ

 Ուսումնամեթոդական վարչության պետ  Ա. Դավթյան

Հարգելի՛ Դավիթ,
Առարկայական պարտքերի մարման շրջանը ս.թ. հունվարի 29-ից մինչև փետրվարի 23-ն է:

___________________________________________________________________