Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Ես ապահովագրված եմ և ցանկանում եմ վճարս փոխանցել ԱԿԲԱ բանկի միջոցով, սակայն լսել եմ, որ դա հնարավոր չէ: Արդյո՞ք այդպես է: Հասմիկ

ԵՊՀ ԻՄ-ի գլխավոր հաշվապահ Մ. Մխիթարյան

Հարգելի՛ Հասմիկ,
Այո՛, այդպես է: Առայժմ  վճարը կարող եք փոխանցել միայն Արդշինինվեստ բանկի միջոցով:

___________________________________________________________________