Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Ես այս տարվա շրջանավարտ եմ: Հայտագրվել եմ միասնական քննություններին, սակայն սահմանված ժամկետում հայտ չեմ ներկայացրել ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ: Կարո՞ղ եմ մասնակցել հայտերի ընդունման 2-րդ փուլին: Մարիամ

Ընդունող հանձնաժողովի պատասխանատու քարտուղար Ա. Մարգարյան

Հարգելի՛ Մարիամ,
Համաձայն 2012 թ. առկա ուսուցման ընդունելության կանոնակարգի` հայտերի ընդունման 2-րդ փուլին իրավունք ունեն մասնակցել  ՀՀ երկքաղաքացիները և օտարերկրացիները, օտարերկրյա պետությունների ուսումնական հաստատությունները տվյալ ուսումնական տարում ավարտած ՀՀ քաղաքացիները, նույն տարվա գարնանային զորակոչից զորացրված դիմորդները, նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների տվյալ տարվա շրջանավարտները:

___________________________________________________________________