Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Ցանկանում եմ իմանալ, թե արդյոք հնարավոր է երկու կիսամյակ գերազանցիկ սովորել և կրթաթոշակ չստանալ: Արմեն

 Ուսումնամեթոդական վարչության պետ  Ա. Դավթյան

Հարգելի՛ Արմեն,
Կրթաթոշակ տրամադրվում է ոչ միայն բարձր առաջադիմության համար, այլև հաշվի է առնվում ուսանողի հասարակական ակտիվությունը, իսկ հասարակական ակտիվություն ունեցող ուսանողների ցուցակը տրամադրում է տվյալ ֆակուլտետի ուսանողական խորհուրդը: Լրացուցիչ մանրամասների կամ պարզաբանումների համար կարող եք դիմել ձեր ֆակուլտետի դեկանին:

___________________________________________________________________