Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Ընթացիկ քննության ժամանակ պատասխանել եմ հարցերի կեսին, բայց ստացել եմ զրո միավոր: Ցանկանում եմ իմանալ, թե արդյոք հնարավոր չէ փոխել թեստային համակարգի գնահատման կարգը: Դավիթ

 Ուսումնամեթոդական վարչության պետ  Ա. Դավթյան

Հարգելի՛ Դավիթ,
Թեստային համակարգով անցկացվող ընթացիկ քննությունների գնահատման կարգը ներկայումս քննարկման փուլում է, որի արդյունքները կհրապարակվեն մինչև երկրորդ ընթացիկ քննաշրջանի սկիզբը:

___________________________________________________________________