Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Ցանկանում եմ իմանալ, թե երբ է լինելու 2013թ. ձմեռային զորակոչը: Արտակ

ԵՊՀ ԻՄ տնօրենի իրավախորհրդատու Ա. Հովհաննիսյան

Հարգելի’ Արտակ,
Համաձայն ՀՀ նախագահի հրամանագրի` 2013թ. ձմեռային զորակոչն իրականացվելու է 2013թ. դեկտեմբեր – 2014 թ. հունվար ժամանակահատվածում:

___________________________________________________________________