Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Ցանկանում եմ իմանալ, թե ինչու են մեր դասերը սկսվում փետրվարի 3-ից: Լիլիթ

 Ուսումնամեթոդական վարչության պետ  Ա. Դավթյան

Հարգելի՛ Լիլիթ,
2013-2014 ուսումնական տարվա II կիսամյակի ուսումնական պարապմունքներն սկսվում են համաձայն 2013թ. օգոստոսի 27-ին հաստատված ուսումնական գործընթացի կազմակերպման ժամանակացույցի:

___________________________________________________________________