Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Ես Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի շրջանավարտ եմ: Ուզում եմ իմանալ, թե արդյոք կարող եմ այս տարի դիմել մագիստրատուրա: Կարեն

 Ուսումնամեթոդական վարչության պետ  Ա. Դավթյան

Հարգելի՛ Կարեն,
Այս տարի 2014-2015 ուսումնական տարվա համար մագիստրատուրայում ընդունելություն չի կազմակերպվելու:

___________________________________________________________________