Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Ցանկանում եմ իմանալ, թե արդյոք գնահատման թեստային համակարգում նոր փոփոխություններ չեն եղել: Հերմինե

 Ուսումնական գործընթացի պլանավորման և վերահսկման բաժնի վարիչ Ն.Առուշանյան

Հարգելի՛ Հերմինե,
2013-2014 ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակում թեստային համակարգի մեջ փոփոխություններ չեն կատարվել:

___________________________________________________________________