Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Ցանկանում եմ իմանալ, թե երբ տեղի կունենան պետական ավարտական քննությունները: Սոնա

 Ուսումնամեթոդական վարչության պետ  Ա. Դավթյան

Հարգելի՛ Սոնա,
2014թ. ամփոփիչ ատեստավորման քննությունները առկա ուսուցման համակարգում կիրականացվեն ս.թ. մայիսի 5-ից 31-ը, իսկ հեռակա ուսուցման համակարգում` հունիսի 16-30-ը: Հետևեք կայքին, ժամանակացույցերը կտեղադրվեն առաջիկայում:

___________________________________________________________________