Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Ցանկանում եմ իմանալ, թե երբ են տալու մեր դիպլոմները: Շնորհակալություն: Մելինե

Ուսումնամեթոդական վարչության պետ  Ա. Դավթյան

Հարգելի՛ Մելինե, ԵՊՀ ԻՄ-ի առկա և հեռակա ուսուցման համակարգերի շրջանավարտների դիպլոմները կտրվեն ըստ տարածաշրջանների` հետևյալ ժամանակացույցով.

  • Բերդի տարածաշրջան – 09.07.2014թ., ժամը 12:00, Բերդ քաղաքի երաժշտական դպրոցի դահլիճ,
  • Նոյեմբերյանի տարածաշրջան – 10.07.2014թ., ժամը 12:00, Նոյեմբերյան քաղաքի երաժշտական դպրոցի դահլիճ,
  • Մյուս տարածաշրջանները – 12.07.2014թ., ժամը 11:00 (առկա ուսուցում), 13:00 (հեռակա ուսուցում), ԵՊՀ ԻՄ-ի դահլիճ (Կիրառական արվեստի ֆակուլտետ):

___________________________________________________________________