Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Ցանկանում եմ իմանալ, թե երբ է սկսվելու ձմեռային քննաշրջանը: Անահիտ

 Ուսումնամեթոդական վարչության պետ  Ա. Դավթյան

Հարգելի՛ Անահիտ, 2014-2015 ուստարվա I կիսամյակի քննաշրջանը սկսվելու է դեկտեմբերի 8-ին և ավարտվելու է 2015թ. փետրվարի 21-ին:

___________________________________________________________________