Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

2014թ. ես զորացրվել եմ ՀՀ զինված ուժերից և վերականգնվել առաջին կուրսում: Ցանկանում եմ իմանալ, թե արդյոք կարող եմ օգտվել ուսման վարձավճարի զեղչից: Լևոն

 Ուսումնամեթոդական վարչության պետ  Ա. Դավթյան

-Հարգելի՛  Լևոն, եթե դուք ծառայել եք մարտական հերթապահություն իրականացնող զորամասում և ընդգրկված եք եղել մարտական հերթապահության մեջ, ապա, ըստ Երևանի պետական համալսարանի Ւջևանի մասնաճյուղի ուսանողական նպաստների, պետական և ներբուհական կրթաթոշակների հատկացման կանոնակարգի 10.7 կետի, համապատասխան տեղեկանքի ներկայացման դեպքում կզեղչվի Ձեր ուսման վճարը` 30%-ով, եթե Դուք հաղթահարել եք բուհի կողմից սահմանված նվազագույն ՄՈԳ-ի շեմը (9):

___________________________________________________________________