Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

-Հնարավո՞ր է առաջին կիսամյակից հետո հեռակա ուսուցման համակարգից տեղափոխվել առկա ուսուցման համակարգ: Եթե հնարավոր է, ապա ի՞նչ տարբերություններ պետք է հանձնել: Արմեն

– Հարգելի՛ Արմեն, ցանկացած տեղափոխություն իրականացվում է առաջին կուրսն ավարտելուց հետո` ըստ շարժունության վերաբերյալ համապատասխան կարգի: Առարկայական տարբերությունները չպետք է գերազանցեն 20 կրեդիտը:

Ուսումնամեթոդական վարչություն