Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

– Ի՞նչ պայմաններ են գործում անվանական կրթաթոշակներ ստանալու համար: Անահիտ

– Անվանական կրթաթոշակների հատկացման կարգին ու պայմաններին կարելի է մանրամասն ծանոթանալ՝ կարդալով «ԵՊՀ ԻՄ-ի ուսանողական նպաստների, պետական և ներբուհական կրթաթոշակների հատկացման» կանոնակարգի
 III մասը («Պետական և անվանական կրթաթոշակների հատկացման կարգն ու պայմանները»), որը տեղադրված է մասնաճյուղի պաշտոնական կայքի «Փաստաղթեր» էջի «Կանոնակարգեր» բաժնում՝ http://ijevan.ysu.am/wp-content/uploads/2011/08/regulation-compensations-scholarships.pdf :

ԵՊՀ ԻՄ-ի ուսումնամեթոդական վարչության պետ Ա.Դավթյան

_________________________________________________________________