Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

– ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում ե՞րբ են սկսվելու 2015-2016 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի դասերը: Արմեն

-Առկա ուսուցման համակարգում 2015-2016 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի ուսումնական պարապմունքները սկսվելու են ս.թ. փետրվարի 8-ից, իսկ հեռակա ուսուցման համակարգում՝ ս.թ. մարտի 1-ից:
       

Ուսումնամեթոդական վարչություն

_________________________________________________________________