Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

-Կարո՞ղ եմ արդյոք արտադրական պրակտիկա անցնել «Արդշինբանկ»-ի Գավառի մասնաճյուղում: «ՏՏ» 3-րդ կուրսի ուսանողուհի Գոհար

 

-«Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ի հետ ԵՊՀ ԻՄ-ի կնքած պայմանագրի համաձայն՝ մեր ուսանողները կարող են արտադրական պրակտիկա անցնել տվյալ բանկի՝ ՀՀ-ում գործող բոլոր մասնաճյուղերում: 

Տնտեսագիտության ֆակուլտետի արտադրական պրակտիկայի ղեկավար Գ.Ավետիսյան

_________________________________________________________