Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

-Ի՞նչ քննություններ են անհրաժեշտ հանձնել «Հոգեբանություն» մասնագիտությամբ ընդունվելու համար:  Աննա

 

-ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում «Հոգեբանություն» կրթական ծրագրով ընդունելության համար դիմորդը քննություններ է հանձնում հետևալ առարկաներից՝ «Հայոց լեզու և գրականություն» (գրավոր), «Օտար լեզու» (գրավոր), «Կենսաբանություն» (գրավոր):

«Կենսաբանություն» առարկան երկու աստղանիշով է, ինչը նշանակում է, որ նշված առարկաների համար որպես մրցութային գնահատական դիմորդը կարող է դիմում-հայտում նախապես հայտագրել միջնակարգ կրթության ատեստատի կամ համապատասխան ավարտական փաստաթղթի՝ այդ առարկաների ավարտական քննությունների կամ տարեկան գնահատականը:

 

Մասնագիտական կրթության և պրակտիկայի կազմակերպման բաժնի վարիչ Վ. Աղաբաբյան

________________________________________________________