Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Ես ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի դիմորդ եմ: Լսել եմ, որ ընդունելության բանավոր քննությունները տեղի են ունենալու Երևանում, արդյո՞ք այդպես է: Օֆելյա

Ընդունող հանձնաժողովի պատասխանատու քարտուղար Ա. Մարգարյան

Հարգելի’ Օֆելյա,
Բոլոր բանավոր քննությունները տեղի են ունենալու ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում.
03.07.2012 – անգլերեն լեզու և գրականություն,
04.07.2012 – ֆրանսերեն լեզու և գրականություն,
06.07.2012 – հայոց լեզու և գրականություն:

___________________________________________________________________