Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

-Ես պետպատվեր համակարգում սովորող ուսանող եմ, ուզում եմ մյուս տարի կամավոր մեկնել բանակ: Ի՞նչ պետք է անեմ: Վահագն

– Տարկետման իրավունքով ընդունված տղա-ուսանողները կամավոր ՀՀ ԶՈՒ
մեկնելու համար, համաձայն դիմումի, ազատվում են համալսարանից, այնուհետև ազատման հրամանի քաղվածքը ներկայացնում համապատասխան տարածքային զինկոմիսարիատ:

Ազատման վերաբերյալ դիմումները գրվում են քննաշրջանից առաջ կամ հետո:

Ուսումնամեթոդական վարչություն

_____________________________________________