Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

-Ցանկանում եմ իմանալ, թե երբ են սկսվելու հեռակա ուսուցման դասերը: Վարդան

 

-Հեռակա ուսուցման` 2016-2017 ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի ուսումնական պարապմունքները սկսվելու են ս.թ. նոյեմբերի
1-ից:

  ԵՊՀ ԻՄ-ի ուսումնամեթոդական վարչություն

_____________________________________________________