Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

–  Ընդունող հանձնաժողովը ե՞րբ է սկսելու իր աշխատանքները: Լուսինե

 

– Ընդունող հանձնաժողովն իր աշխատանքներն սկսելու է ս.թ. մայիսի 5-ից:
   

Ուսումնամեթոդական վարչություն

____________________________________________________