Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Դիմել եմ Կիրառական արվեստի ֆակուլտետ: Ուզում եմ իմանալ, թե որտեղ և երբ են տեղի ունենալու ընդունելության քննությունները: Մերի

Ընդունող հանձնաժողովի պատասխանատու քարտուղար Ա. Մարգարյան

Հարգելի’ Մերի,
Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի ընդունելության ներբուհական քննությունները տեղի են ունենալու ֆակուլտետի մասնաշենքում.
28.07.2012 – գծանկար,
29.07.2012 – գունանկար,
30.07.2012 – կոմպոզիցիա:
Քննություններն սկսվելու են ժամը 08:30-ին:

___________________________________________________________________