Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

-Ես երկրորդ կուրսի ուսանող եմ, ցանկանում եմ իմանալ, թե երբ է սկսվելու մեր լուծարքային շրջանը: Նարինե

-Առկա և հեռակա ուսուցման 2016-2017 ուսումնական տարվա 2-րդ կիսամյակի
քննաշրջանի լուծարքային շրջանը սկսվելու ս.թ. սեպտեմբերի 1-ից:

Ուսումնամեթոդական վարչություն

____________________________________________________