Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

-Ես 2017թ. շրջանավարտ եմ, ուզում եմ իմանալ, թե երբ են հանձնելու մեր դիպլոմները: Անի

– Առկա ուսուցման 2017թ. շրջանավարտների դիպլոմները պատրաստ են, սակայն
բաշխման օրը դեռ հայտնի չէ: Լրացուցիչ կհայտարարվի:

Ուսումնամեթոդական վարչություն

____________________________________________________