Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

-Բարև Ձեզ, ցանկանում եմ իմանալ, թե ամսի քանիսից ու ժամը քանիսին են սկսվելու հեռակա ուսուցման` 2017-18 ուստարվա դասերը: Արա

 -Հեռակա ուսուցման` 2017-2018 ուսումնական տարվա 1-ին կիսամյակի
ուսումնական պարապմունքներն սկսվելու են ս.թ. նոյեմբերի 1-ից, իսկ ժամը՝ համաձայն համապատասխան մասնագիտության և կուրսի դասատախտակի:

Ուսումնամեթոդական վարչություն