Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Մասնաճյուղում կայացավ Տավուշի մարզում ԳՏՏԿ առաջին շրջանավարտների ավարտական միջոցառումը