Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

«ՏՄՄ» 3-րդ կուրսի ուսանողները մանկավարժական պասիվ պրակտիկա են անցնում Իջևանի թիվ 1 հիմնական դպրոցում