Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

ԵՊՀ ԻՄ-ը շարունակում է խորացնել բուհ-դպրոց համագործակցությունը