Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Ընթացքի մեջ է 2019-2020 ուստարվա I կիսամյակի քննաշրջանը