Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Կրթաթոշակային ծրագիր «Հրայր և Աննա Հովնանյան հիմնադրամ»

Կրթաթոշակային ծրագիր  «Հրայր և Աննա Հովնանյան հիմնադրամ»

«Հրայր և Աննա Հովնանյան հիմնադրամ» -ի կրթաթոշակը տրամադրվում է 2018թ. գարնանային կիսամյակի համար միայն Հայաստանում գործող համալսարանների համար:

Դիմել կարող են  բոլոր հետաքրքրված անձինք, ովքեր բավարարում են հետևյալ չափանիշներին.

-Ունեն հայկական ծագում (կարող են լինել ՀՀ կամ  այլ երկրի քաղաքացիներ):

-Կրթություն են ստանում ՀՀ պետական համալսարաննների բակալավրիատում   կամ մագիստրատուրայում:

-Բարձր առաջադիմություն են ցուցաբերել ավագ դպրոցում կամ  համալսարանում եթե արդեն ուսանող են:

-Կրթաթոշակը տրամադրում է ուսման վարձի  մինչև 50% զեղչ, ուստի դիմորդը պետք է ունենա ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ և ներկայացնի  մնացած գումարի վճարման բավարար ապացույցներ:

Դիմորդը պետք է ներկայացնի հետևյալ փաստաթղթերը (անգլերեն թարգմանության կարիք չկա):

-Լրացված դիմում:

http://www.hovnanianfoundation.am/wp-content/uploads/2017/10/ApplicationFormArm.pdf

-Անձնագրի պատճեն:

 -Ուսումնական հաստատության  կողմից տրված տեղեկանք, որտեղ նշված կլինի  մասնագիտությունը և տարեկան ուս. վարձի չափը:

– Մինչ օրս ստացած գնահատականների մասին տեղեկանք:

 -Աշխատավայրից տեղեկանք աշխատավարձի չափի վերաբերյալ (դիմողի աշխատելու պարագայում):

– Ծնողների աշխատավայրից տեղեկանք և կամ տեղեկանք համապատասխան մարմիններից գործազրկության կամ անապահովության վերաբերյալ:

– Արական սեռի դիմորդները պետք է ներկայացնեն նաև զինվորական գրքույկի պատճենը, ինչպես նաև այն էջը, որում նշված է ծառայություն իրականացրած վայրը կամ հերթապահության տեսակը:

– Կամավորական աշխատանքի վերաբերյալ փաստաթղթեր, եթե այդպիսիք առկա են:

– Ռեզյումե (պարտադիր չէ):

Կրթաթոշակների տրամադրման համար սահմանված չափորոշիչներից բացի  հիմնադրամի խորհուրդը կարող է հաշվի առնել նաև այլ հատուկ հանգամանքներ:

Դիմումները  պետք է ներկայացնել  2017թ. նոյեմբերի 1-ից 10-ը Հիմնադրամի գրասենյակ (ք.Երևան, Հանրապետության 37):

Մանրամասն՝ http://www.hovnanianfoundation.am/scholarships/