Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Ինտելեկտուալ խաղում հաղթեց “Տնտեսագիտության տեսություն” մասնագիտության 2-րդ կուրսի թիմը

2014թ. ապրիլի 10-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի բնական գիտությունների ֆակուլտետում տեղի ունեցավ   ինտելեկտուալ խաղ, որը կազմակերպել էր  մասնաճյուղի ուսանողական գիտական ընկերությունը: 

Մասնակցում էին ուսանողներ` Տնտեսագիտության ֆակուլտետի «Սերվիս» մասնագիտության 1-ին և «Տնտեսագիտության տեսություն» մասնագիտության 1-ին և 2-րդ կուրսերից:

Ներկա էին դասախոսներ, Ուսանողական գիտական ընկերության անդամներ, թիմերի երկրպագուներ: Խաղն ընթացավ  շնորհանդեսի ուղեկցությամբ:

Խաղը  անցկացվեց 2 փուլով:

2-րդ փուլ անցան «Տնտեսագիտության տեսություն» մասնագիտության 2-րդ և «Սերվիս» մասնագիտության 1-ին կուրսերի ուսանողները:

Միավորների 5:3 հարաբերակցությամբ հաղթող ճանաչվեց «Տնտեսագիտության տեսություն» մասնագիտության 2-րդ կուրսի թիմը: