Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Ուսանողների միջազգային օրվան նվիրված միջոցառում